Kontakt

ARKUS ROMET Group Sp. z o.o.
DZIAŁ ROMET MOTORS

Podgrodzie 32C
39-200 Dębica

NIP: 872-22-35-254
Regon: 180040712

Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: 0000234280
Kapitał zakładowy: 72.522.500 PLN

tel. +48 14 68 48 136
fax. +48 14 68 08 645
e-mail: 6e@romet.pl

SERWIS
serwis@romet.pl